תקנון

נא לעיין בכללי האתר:
לתשומת לבכם! האתר שלנו מציג תכנים פרסומיים. הנהלת האתר אינה נושאת באחריות על איכות המוצרים או השירותים שפורסמו.

אנו מכבדים זכויות יוצרים ומקפידים לפעול עפ”י חוק וכללים המקובלים באתר. במידה וקיים חשד כלשהו לפגיעה בזכויות יוצרים יש לפנות למייל:
info@pro-depot.co.il

במידה ולאחר בירור יוחלט כי אכן קיימת פגיעה בזכויות יוצרים, התוכן המדובר ימחק מיידית מן האתר או ינקטו צעדים אחרים הנועדים לשמור על הזכויות: קישור ישיר פעיל לאתר, ציון של מקור המידע וכו’, לשביעות רצונו של בעל הזכויות .
שימוש בכל תוכן של האתר
(במלאו או בחלקו) מחייב קישור פעיל לאתר!
www.pro-depot.co.il

Поделиться в соц. сетях

Share to Google Buzz
Share to Google Plus
Share to LiveJournal
Share to MyWorld
Share to Odnoklassniki